Categories

Business & Management

A.S. Smeijers
Availability and accessibility of healthcare for deaf and hard of hearing patients
ebook000392
$34.95 Ex Tax:$32.97

Doven en slechthorenden in Nederland hebben een slechtere gezondheid dan gemiddeld. Hoe kan dit? Tegen welke problemen lopen zij aan? En hoe kunnen zowel doven en slechthorenden als medisch hulpverleners er samen voor zorgen dat dit verbeterd? Dit proefschrift beschrijft de resultaten van het eerste grootschalige onderzoek naar medische hulpverlening  aan doven en slechthorenden in Nederland. Een ‘must read’ voor mensen die zelf doof of slechthorend zijn en voor de hulpverleners die met dove of slechthorende patiënten werken!..

Add to Cart
mr. dr. H.P.A. Boogaard
Banken en verzekeraars op weg van bail-out naar bail-in
ebook000361
$49.50 Ex Tax:$46.70

Tijdens de financiële crisis van 2008 zagen overheden zich genoodzaakt om banken met belastinggeld van de ondergang te redden. Europese regeringsleiders waren het er na de crisis over eens dat in de toekomst de belastingbetaler niet langer voor de verliezen van banken behoort op te draaien.  Sindsdien is er op Europees niveau nieuwe regelgeving ontwikkeld om zo’n bail-out in de toekomst te voorkomen en ervoor te zorgen dat de aandeelhouders en crediteuren van de bankinstelling de rekening gaan betalen. Hoe effectief is die regelgeving? Dr. Boogaard onderzocht het: 'Er zijn in heel Europa regelmatig 'stresstesten' uitgevoerd om te zien of de banken nu een forse crisis op eigen benen kunnen doorstaan. De huidige coronacrisis en de naslee..

Add to Cart
Nico Oudt
Bernini Zijn leven en werk
ebook000470
$39.95 Ex Tax:$37.69

Na een inleidend hoofdstuk over beeldhouwkunst in het algemeen wordt het leven van Bernini onder de diverse pausen gevolgd aan de hand van zijn werken en de lokaties waar deze heden ten dage zijn te bewonderen. Ook een aantal van zijn tijdgenoten wordt niet vergeten.  ..

Add to Cart
Paula Paauw
De straat als brede kloostergang
ebook000471
$24.95 Ex Tax:$23.54

Historische biografie..

Add to Cart
Clemens Willemsen
Identiteitsvaststelling van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten
9789463803502
$31.75 Ex Tax:$29.95

Hoe wordt de identiteit vastgesteld van verdachten en van illegale vreemdelingen? Hoe kan de kwaliteit van de vaststelling in beeld worden gebracht? Dit proefschrift geeft een methode om de kwaliteit van het vaststellen van de identiteit te bepalen en zo nodig te verbeteren, toegepast op de opsporingsdiensten in Nederland. Onderscheid wordt gemaakt naar het product, het proces en de organisatie. Clemens Willemsen studeerde in 1985 af in de Bestuurlijke Informatica aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Groningen. Dit proefschrift bouwt voor een deel voort op deze studie in de vorm van een gegevensmodel en matching van gegevens doch bevat ook juridische, biometrische en kwaliteitsmanage..

Add to Cart
Bob van Limburg
Margriet weet zich geen raad met praktijkonderzoek
ebook000477
$39.95 Ex Tax:$37.69

Margriet weet zich geen raad met praktijkonderzoek is een boek bedoeld voor studenten in de sociale wetenschappen en/of geneeskunde. Het gaat ervan uit dat problemen in genoemde vakgebieden veelal venijnig zijn en dus lastig op te lossen met de gebruikelijke methoden van onderzoek. Een oorzaak daarvan is dat we zelf deel uitmaken van het probleem en ‘het’ dus niet zien. Een tweede oorzaak van het venijn is dat problemen zich in een autoreferentieel adaptief systeem bevinden. De in dit boek voorgestelde methode kenmerkt zich door een wijsgerige basis, toepassing van noties van kunstbeschouwing en design thinking en een diep begrip van de situatie. De oplossingen liggen dan voor het grijpen. ‘To understand is hard. Once one understands, actio..

Add to Cart
K. J. de Wijs-Heijlaerts
Stil Leven Zwanger, maar niet in verwachting
ebook000335
$39.95 Ex Tax:$37.69

Forensisch psychologische studie naar neonaticide in Nederland, gericht op de achtergronden, psychologische kenmerken en belevingswereld van moeders die werden verdacht van doding van hun pasgeborene. Neonaticide betreft het om het leven brengen van een pasgeboren kind binnen 24 uur na de geboorte, een misdrijf dat meestal door de biologische moeder wordt gepleegd. In Nederland komt neonaticide een paar keer per jaar aan het licht. Dit proefschrift beschrijft zowel een literatuuronderzoek als een empirisch onderzoek naar de aard en omvang van neonaticide in Nederland en in het bijzonder naar de achtergronden, persoonskenmerken en belevingswereld van moeders die verdacht worden neonaticide. Ook wordt aandacht besteed aan het verl..

Add to Cart
Pim Martens
Sustanimalism
ebook000408
$22.00 Ex Tax:$20.75

“I think we should be more outspoken when we see the detrimental effects of our activities to the natural environment and the animals within. In this book, without claiming to cover the full complexity, I explore the relationships between human and non-human animals. This ranges from our bound with close companions like cats and dogs, to public attitudes towards exotic animals living far way or in zoos. I also argue that animal welfare should be central in the sustainability debate: what I term ‘sustanimalism’ (in Dutch, the combination of ‘dieren’ (animals), and ‘duurzaamheid’ (sustainability) leads to the neologism ‘dierzaamheid’). More respect for animals and nature is key to a sustainable society.” – Pim Martens..

Add to Cart
Boy van Droffelaar
The impact of a wilderness-based training program on leadership transformation
ebook000516
$19.95 Ex Tax:$18.82

Nowadays, organization leaders face challenges that demand more than just development of leadership competences. Scholars and practitioners have argued that, at a more fundamental level, a shift in leaders’ mindsets is required. Various scholars suggest that “critical life events”, that is, trigger events that shape people’s lives, are probably an important antecedent of authentic leadership. Furthermore, research suggests that experiencing nature may lead to positive psychological effects. In this PhD project I examined the impact of a wilderness-based training program on leadership transformation. This thesis is based on three empirical studies that analyze leaders’ experiences and ensuing intentions to change, measure the actual impact o..

Add to Cart
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)