Categories

All

Sahar Noor
Creating a Female Islamic Space
ebook000152

Dit proefschrift onderzoekt de vrome activiteiten van moslimvrouwen in Nederland en België (Vlaanderen) in ‘zustergroepen’, bijeenkomsten georganiseerd voor en door moslimvrouwen. In dit onderzoek is gekeken naar hoe geboren-moslimvrouwen en bekeerlingen tot de islam samenkomen in zustergroepen waar vroomheid wordt gecultiveerd en kennis over de islam wordt opgedaan onder leiding van vrouwelijke religieuze autoriteiten. Ook is gekeken naar hoe geboren-moslims en bekeerlingen zich tot elkaar verhouden. De studie en verspreiding van islamitische kennis in dit onderzoek vindt plaats in de Nederlandse en Vlaamse taal en in vrome studiekringen bestaande uit geboren-moslims en bekeerlingen met een Vlaamse of Nederlandse achtergrond. Bovendien is ..

Open eBook
Mattis van den Bergh
Latent Class Trees
ebook000148

Latent Class Analysis wordt gebruikt om niet directe observeerbare homogene groepen te identificeren in een data set. Een lastig probleem hierbij is het bepalen van het aantal groepen. Vaak wordt het aantal groepen uitgebreid totdat extra groepen niet een betere beschrijving van de data geven volgens een bepaalde fitmaat. Echter, het is moeilijk om het aantal groepen inhoudelijk te beargumenteren en bovendien kunnen verschillende fitmaten tot een verschillende aantal groepen leiden. Met Latent Class Tree Analysis zijn er meer mogelijkheden om het aantal groepen inhoudelijk te onderbouwen, doordat groepen opgesplitst worden in plaats van een nieuw model met een extra groep te schatten. Dit leidt tot een hiërarchische boomstructuur van groepe..

Open eBook
Jasper Heslinga
Synergetic Tourism-Landscape Interactions: Policy, public discourse and partnerships
ebook000147

In dit proefschrift staan synergetische interacties tussen toerisme en landschap centraal. Vaak ligt de nadruk van deze interacties op natuurbescherming óf juist op sociaal-economische ontwikkeling, maar in dit proefschrift wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden tot synergie tussen beide. Synergie zorgt voor een win-win situatie waarbij het gaat om balans. Dit zorgt ervoor dat een regio in staat is om zowel sociaal als ecologisch veerkrachtig te zijn in het omgaan met toekomstige veranderingen. Dit onderzoek richt zich op de vraag welke factoren synergetische interacties tussen toerisme en landschap belemmeren en welke factoren dit juist bevorderen. Hierbij is er gekeken naar hoe beleid zich door de jaren heeft ontwikkeld, hoe de pub..

Open eBook
Sylvia Huwae
Different cultures, different selves?
ebook000141

This dissertation examined the usefulness of the IC-framework by examining how people across cultures regulate their emotions during social interactions and respond to transgressions in various settings with various people. For this, we used a combination of methods. Our samples included participants with Dutch, Chinese and Moluccan backgrounds. Our studies showed that, even though participants from individualistic and collectivistic cultures differed in how they suppressed emotions and responded to transgressions, their responses also depended upon the situations that they were in and on how close they were with those who were present. As such, our findings present a nuanced view on characterizing cultures as either individualistic or coll..

Open eBook
Showing 121 to 135 of 296 (20 Pages)