Categories

All

Jan Hoeben
Innovleren Integreren van sociaal innoveren en leren
ebook000090

De positieve resultaten van drie onderzoeksprojecten die ik uitvoerde in de periode 1998-2010, waren voor mij aanleiding voor de vraag waarom de projecten succesvol waren. Wat was het verband met de aanpak waarbij het lerend vermogen van mensen in relatie tot organisatieverandering en sociale netwerken centraal stond. De projecten hadden als inzet vernieuwing van beleid en betroffen veranderingen op zowel strategische als operationeel niveau. Ook ging het om vraagstukken die verband hielden met de samenleving. De rode draad in de drie projecten was de wisselwerking tussen individuele ontwikkeling en sociale systeemverandering. Dit vooronderstelt dat individuen en structuur elkaar beïnvloeden en op elkaar betrokken zijn. Dat resulteerde in s..

Open eBook
Philip Lössl
Integrative Mass Spectrometry Approaches to Monitor Protein Structures, Modifications, and Interactions
ebook000111

My research is concisely summarized in the title of this thesis. The aim is to combine “mass spectrometry approaches” to enable the characterization of “proteins” from different biological systems with regard to their “structures, modifications and interactions”. But what are proteins actually? How does knowledge about structures, modifications and interactions contribute to our understanding of proteins? And why is mass spectrometry a good method to investigate proteins?..

Open eBook
Kourosh Honarmand Ebrahimi
Iron-Storage Mechanism of Ferritin
=Attribute!C246

Storage of Fe(III) is a common mechanism by which the cellular machinery controls the availability of Fe(II) and Fe(III) for biosynthesis of iron-containing cofactors of enzymes which are involved in several essential biological processes, including oxidative phosphorylation...

Open eBook
Craniofaciaal Centrum Nederland
Jaarverslag 2016 Erasmus MC
ebook000112
Craniofaciaal Centrum Nederland
Jaarverslag 2017 Erasmus MC
ebook000160
John Coppens
Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in de gemeentelijke organisatie
ebook000059

Werken aan kwaliteitsverbeteringen door Nederlandse overheidsorganisaties is een actueel thema. Dat blijkt uit de doelstelling van de staatssecretaris van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), om bij de dienstverlening van de overheid de vraag van de burger1 centraal te stellen...

Open eBook
Mattis van den Bergh
Latent Class Trees
ebook000148

Latent Class Analysis wordt gebruikt om niet directe observeerbare homogene groepen te identificeren in een data set. Een lastig probleem hierbij is het bepalen van het aantal groepen. Vaak wordt het aantal groepen uitgebreid totdat extra groepen niet een betere beschrijving van de data geven volgens een bepaalde fitmaat. Echter, het is moeilijk om het aantal groepen inhoudelijk te beargumenteren en bovendien kunnen verschillende fitmaten tot een verschillende aantal groepen leiden. Met Latent Class Tree Analysis zijn er meer mogelijkheden om het aantal groepen inhoudelijk te onderbouwen, doordat groepen opgesplitst worden in plaats van een nieuw model met een extra groep te schatten. Dit leidt tot een hiërarchische boomstructuur van groepe..

Open eBook
Legal Encyclopedia on the Yugoslav Crisis Volume 7e
9789493019355
$148.40 Ex Tax:$140.00

Characterized by a series of etnic conflicts among the peoples of the former Yugoslavia, the Yugoslav Wars were, fought throughout the former Yugoslavia between 1991 and 1995. The wars ended in various stages; mostly resulted in full international recognition of new sovereign territories, but with massive economic disruption to the successor states. Often described as Europe`s deadliest conflicts since World War II, the conflicts have become infamous for the war crimes involved, including mass ethnic cleansing. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was established by the UN to prosecute these crimes.This encyclopedia provides the reader with a complete overview of the documents of the Unite..

Add to Cart
Legal Encyclopedia on the Yugoslav Crisis Volume 7f
9789493019362
$148.40 Ex Tax:$140.00

Characterized by a series of etnic conflicts among the peoples of the former Yugoslavia, the Yugoslav Wars were, fought throughout the former Yugoslavia between 1991 and 1995. The wars ended in various stages; mostly resulted in full international recognition of new sovereign territories, but with massive economic disruption to the successor states. Often described as Europe`s deadliest conflicts since World War II, the conflicts have become infamous for the war crimes involved, including mass ethnic cleansing. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was established by the UN to prosecute these crimes.This encyclopedia provides the reader with a complete overview of the documents of the Unite..

Add to Cart
Legal Encyclopedia on the Yugoslav Crisis Volume 7g
9789493019379
$148.40 Ex Tax:$140.00

Characterized by a series of etnic conflicts among the peoples of the former Yugoslavia, the Yugoslav Wars were, fought throughout the former Yugoslavia between 1991 and 1995. The wars ended in various stages; mostly resulted in full international recognition of new sovereign territories, but with massive economic disruption to the successor states. Often described as Europe`s deadliest conflicts since World War II, the conflicts have become infamous for the war crimes involved, including mass ethnic cleansing. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was established by the UN to prosecute these crimes.This encyclopedia provides the reader with a complete overview of the documents of the Unite..

Add to Cart
Natasha Appelman-Dijkstra
Long-term consequences of Growth Hormone replacement and cranial radiation on pituitary function
ebook000052

The pituitary is a small gland that lies within the sella turcica, a recess in the sphenoid bone. Despite its small size, the pituitary gland is an important regulator of hormone homeostasis. Under the control of hypothalamic peptides, the anterior lobe, or adenohypophysis, synthesizes and secretes growth hormone (GH), prolactin, adreno-corticotroph hormone (ACTH), thyroid stimulating hormone (TSH), and the gonadotrophs LH and FSH...

Open eBook
Showing 91 to 105 of 228 (16 Pages)