Categories

All

Pleuni van den Borne
Changing Blood Flow in Peripheral Artery Disease
ebook000029

As reported by the World Heath Organization, cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death globally and it is predicted this will remain to increase throughout 2030 to an estimated 23,3 million patients per year. This trend is accompanied by a steep increase in healthcare costs, making it a great health and socio-economic burden...

Open eBook
Inge Huijskens
Clinical Microbiologist- The Gatekeeper Of Informative Diagnostics
ebook000041

In the past decades, molecular methods for the detection of respiratory infections have expanded enormously, and novel molecular and serological methods continue to be developed. One of the greatest consequences of these new detection methods is the increase in the detection of viruses and bacteria in patients with respiratory infections...

Open eBook
Raimond Heukers
Clustering-Induced, Clathrin-Mediated Endocytosis (CIC-ME) for Cancer Therapy
ebook000017

Despite the many efforts to discover novel ways of treating cancer, it is still a major health problem. Cancer is characterized by the uncontrolled cell growth of cells that have acquired self-sufficiency in growth signalling and/or unlimited replication 2. Such cells are often insensitive to anti-proliferating signals and are able to evade apoptosis. For therapy, solid tumors are generally removed by surgery...

Open eBook
Joost Raaphorst
Cognition and Behavior in Motor Neuron Disease
ebook000053

Progressive muscular atrophy (PMA) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) are collectively known as motor neuron disease (MND). Depending on the clinical involvement of the lower or upper motor neuron (LMN, UMN) a diagnosis of PMA (LMN only) or ALS (LMN and UMN) will be reached.1 Ninety percent of MND patients are sporadic cases and 10% are familial, often with an autosomal dominant inheritance...

Open eBook
Marjolein Coppens-Hofman
Communication in adults with intellectual disabilities
ebook000014

Verbal communication is the most direct means of communication. It is verbal communication that makes men unique, and impairment in oral and aural skills directly affects our quality of life. Communication by speech is an important part of our interactions with the people around us; speech facilitates our thinking, allows us to exchange needs and feelings to others and it contributes to our development and learning processes...

Open eBook
Sana Amir
Compressive Membrane Action in Prestressed Concrete Deck Slabs
ebook000025

One of the most important questions that structural engineers all over the world are dealing with is the safety of the existing structures. In the Netherlands, there are a large number of transversely prestressed bridge decks that have been built in the last century and now need to be investigated for their structural safety under the actual (increased) traffic loads, for the rest of their service life...

Open eBook
Jaco Geuchies
Connecting the Dots
ebook000129

In dit proefschrift wordt onderzoek gedaan naar de zelf-organisatie van halfgeleider nanodeeltjes. Deze nanodeeltjes hebben bijzondere eigenschappen die niet alleen van de grootte en de vorm van deze deeltjes afhangt. Door deze deeltjes als een soort LEGO blokjes te zien, kunnen ze als bouwstenen voor een groter kristal worden gebruikt. De eigenschappen van dit grotere kristal van nanokristallen hangen af van hoe ze precies worden geordend. Om naar dit ordeningsproces te kijken is gebruik gemaakt van Rontgenverstrooiing. Doordat er orde aanwezig is in de structuren (de atomen en nanodeeltjes herhalen zich met een vast patroon) wordt Rontgenlicht in een hele specifieke richting verstrooid. Door te kijken naar hoe dit reflectiepatroon verande..

Open eBook
Crystel Gijsberts
Coronary Artery Disease. Ethnicity, Sex and Risk Prediction
ebook000070

Cardiovascular disease is still the leading cause of death around the globe, despite major advances in prevention and treatment. In particular, coronary artery disease (CAD) has become a disease of men and women of all ethnicities. While historically, CAD was a disease of White men, Westernization of developing parts of the world transformed the Western epidemic into a global one. Especially in Asia with billions of inhabitants, large numbers of CAD deaths are projected. In the East-Asian region an increase in cardiovascular deaths of 20% is expected, contrasting with expected stable numbers in the European region...

Open eBook
Jan Dieleman
Corticosteroids for cardiac surgery: a continuing controversy
ebook000062

Open heart surgery is among the most commonly performed surgical procedures. For most patients these expensive, high volume procedures lead to significant improvements in symptoms of acquired cardiac disease and quality of life. However, despite important improvements in surgical techniques, anaesthesia management, and postoperative care, cardiac surgery is still associated with a substantial risk of major adverse events, including mortality, stroke, myocardial infarction and postoperative organ failure...

Open eBook
Sahar Noor
Creating a Female Islamic Space
ebook000152

Dit proefschrift onderzoekt de vrome activiteiten van moslimvrouwen in Nederland en België (Vlaanderen) in ‘zustergroepen’, bijeenkomsten georganiseerd voor en door moslimvrouwen. In dit onderzoek is gekeken naar hoe geboren-moslimvrouwen en bekeerlingen tot de islam samenkomen in zustergroepen waar vroomheid wordt gecultiveerd en kennis over de islam wordt opgedaan onder leiding van vrouwelijke religieuze autoriteiten. Ook is gekeken naar hoe geboren-moslims en bekeerlingen zich tot elkaar verhouden. De studie en verspreiding van islamitische kennis in dit onderzoek vindt plaats in de Nederlandse en Vlaamse taal en in vrome studiekringen bestaande uit geboren-moslims en bekeerlingen met een Vlaamse of Nederlandse achtergrond. Bovendien is ..

Open eBook
Sanne Broekhof
Dealing with private property for public purposes
ebook000084

Samenvatting Hoofdstuk 1 * In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar grondtransacties tussen de overheid en private grondeigenaren. Grondtransacties hebben vaak een belangrijke invloed op de bestemming van grond en zijn daarmee nauw gerelateerd aan ruimtelijke planning. Een perceel grond is niet te verplaatsen en elk stuk grond is uniek vanwege de ruimtelijke locatie. Dit zorgt ervoor dat elke grondeigenaar een monopolypositie heeft. Voor overheden kan het belang van grond(eigendom) groot zijn als geplande ontwikkelingen niet worden gerealiseerd door de betreffende grondeigenaren zelf. Er zijn verschillende studies gedaan naar de relatie tussen grondbeleid, grondverwerving en de grondmarkt. Het onderzoek dat..

Open eBook
Showing 31 to 45 of 226 (16 Pages)