Categories

All

Nadine van Westrhenen
The art of healing: Traumatic stress and creative therapy in South Africa
ebook000131

Zuid-Afrika heeft een van de hoogste trauma en misbruikcijfers ter wereld, veel kinderen groeien op in extreme armoede en gewelddadige leefgemeenschappen. Veel kinderen ontwikkelen zogenoemde posttraumatische stress symptomen; dit zijn klachten zoals nachtmerries, slaapproblemen, prikkelbaar zijn, concentratieproblemen en herbelevingen. In onze studie bleek dat ruim 50% van de ondervraagden na blootstelling van een schokkende gebeurtenis hier last van had; dit is ontzettend hoog. Bovendien is de geestelijke gezondheidszorg die deze kinderen van hun klachten af kan helpen slecht toegankelijk voor kinderen die opgroeien in kansarme wijken, waar juist veel hulp nodig is. Wij hebben daarom een creatief therapie programma ontwikkeld, waarbij act..

Open eBook
Bas Jansen
Development and application of glyco-bioinformatics packages for targeted quantitation
ebook000130

This thesis describes the development of novel methods for the targeted quantitation of glycomics and glycoproteomics data. The developed methods proved to be at least on par and in several cases superior to commercially available methods in terms of accuracy of the results. The developed methods also provided several new parameters that could be used for the curation of both the analytes and the measurements, increasing the quality of the final data. Lastly, the developed methods were applied on several cohorts revolving around pregnancy and childbirth. For example, the differences in the total plasma N-glycosylation throughout a pregnancy and after the delivery were investigated by using the developed methods...

Open eBook
Jaco Geuchies
Connecting the Dots
ebook000129

In dit proefschrift wordt onderzoek gedaan naar de zelf-organisatie van halfgeleider nanodeeltjes. Deze nanodeeltjes hebben bijzondere eigenschappen die niet alleen van de grootte en de vorm van deze deeltjes afhangt. Door deze deeltjes als een soort LEGO blokjes te zien, kunnen ze als bouwstenen voor een groter kristal worden gebruikt. De eigenschappen van dit grotere kristal van nanokristallen hangen af van hoe ze precies worden geordend. Om naar dit ordeningsproces te kijken is gebruik gemaakt van Rontgenverstrooiing. Doordat er orde aanwezig is in de structuren (de atomen en nanodeeltjes herhalen zich met een vast patroon) wordt Rontgenlicht in een hele specifieke richting verstrooid. Door te kijken naar hoe dit reflectiepatroon verande..

Open eBook
Meta Diekstra
Pharmacogenetics of sunitinib in metastatic renal cell carcinoma
ebook000128

In dit proefschrift van Meta Diekstra (apotheker) wordt het onderzoek beschreven naar de behandeling met het geneesmiddel sunitinib bij gemetastaseerd niercelcarcinoom. Deze behandeling vereist een persoonlijke benadering, omdat patiënten verschillend kunnen reageren op dit geneesmiddel. In dit onderzoek is nagegaan of er genetische varianten zijn die de bijwerkingen en effectiviteit van sunitinib kunnen verklaren. Hierbij is gekeken naar potentiële genetische markers gelegen in de genen die van belang zijn bij de opname en blootstelling (farmacokinetiek) en de aangrijpingspunten van het geneesmiddel (farmacodynamiek). Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de afdelingen Klinische Farmacie & Toxicologie en Medische Oncologie van het Leids Un..

Open eBook
Lieke Gijsbers
Vascular Effects of Sodium and Potassium Intake
ebook000126

Elevated blood pressure is a major risk factor for cardiovascular diseases, which is the leading cause of death. Dietary minerals, in particular sodium and potassium, play an important role in blood pressure regulation. While adverse effects of sodium and beneficial effects of potassium on blood pressure have repeatedly been shown in human intervention studies, less is known about other vascular effects of these dietary minerals that could influence cardiovascular disease risk. ­Therefore, we investigated the blood pressure effects of sodium and potassium intake in healthy humans in a broader (patho)physiological context, focusing also on endothelial function, arterial stiffness, fluid regulation and heart rate...

Open eBook
Inge Cuppen
Prognostic markers for developmental outcomes of spinal dysraphism
ebook000124

Een neuraalbuisdefect kan voor de geboorte met de zogenaamde structurele “20 weken” echo worden vastgesteld. Daarna vindt counseling plaats van de toekomstige ouders. Deze counseling is complex omdat een betrouwbare individuele prognose bij het vaststellen van een neuraalbuisdefect meestal lastig te geven is op basis van de gegevens bij prenatale echo. Ouders krijgen, na het vaststellen van een neuraalbuisdefect bij hun ongeboren kind, drie opties, (1) afbreken van de zwangerschap voor de 24ste zwangerschapsweek , (2) operatie van het ongeboren kind in de baarmoeder of (3) de zwangerschap uitdragen. Inge Cuppen onderzocht kinderen met neuraalbuisdefecten voor en na de geboorte en keek of er met de huidige diagnostische technieken betere pro..

Open eBook
Sharon Tjin A Tsoi
The role of motivation in continuing education for pharmacists
ebook000123

Competenties van apothekers zijn van groot belang voor patiënt veiligheid; zij kunnen worden onderhouden en verbeterd door nascholing. Uit onderzoek blijkt dat motivatie een belangrijke rol speelt bij de deelname aan nascholing en bij de kwaliteit van de leeruitkomsten. In dit proefschrift zijn de volgende vragen onderzocht: 1) Wat is de kwaliteit en kwantiteit van de motivatie van apothekers bij nascholing? 2) Is er een relatie tussen motivatie en deelname aan nascholing? 3) Is er een lange termijn verandering van motivatie? 4) Is er een relatie tussen psychologische basisbehoeften, motivatie, vitaliteit en leeruitkomsten? Als theoretisch kader is gebruik gemaakt van de Self-Determination Theory (SDT), die twee vormen van motivatie ondersc..

Open eBook
Remmelt SchürI
In the aftermath of trauma
ebook000122

Stress can be defined as the experience of an anticipated or actual threat to an organism’s homeostasis (Joëls et al., 2012). Stress represents a key risk factor for the development of a wide range of psychiatric disorders, including posttraumatic stress disorder (PTSD), major depressive disorder (MDD) (Kendler et al., 1999), schizophrenia (Holtzman et al., 2013), bipolar disorder (Agnew-Blais and Danese, 2016) and anxiety disorders (Moreno-Peral et al., 2014)...

Open eBook
Jetske van Breda
Overactive bladder in clinical practice and future neuromodulation treatments
ebook000121

Dit proefschrift gaat over het overactieve blaas syndroom (OAB) in de klinische praktijk, de prevalentie hiervan en bestaande/experimentele minimaal invasieve chirurgische behandelingen hiervoor. OAB wordt gedefinieerd als urge voor urine, vaak samengaand met frequency en nocturia, met of zonder urge-incontinentie, in de afwezigheid van een urineweginfectie of andere duidelijke verklarende pathologie. OAB komt vaak voor en behandeling ervan kan een uitdaging zijn. Momenteel bestaat de behandeling van OAB uit conservatieve therapieën, minimaal invasieve chirurgische behandelingen, zoals neuromodulatie en botuline toxine A (BTA) behandeling; en in uiterste gevallen de grotere chirurgische behandelingen zoals blaasaugmentaties en urinedeviatie..

Open eBook
Showing 376 to 390 of 527 (36 Pages)