Page 5 - Tina van Loon
P. 5

STOMA             CHALLENGES IN STOMA SURGERY AND

                 PATIENT MANAGEMENT


                      PROEFSCHRIFT

           ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht,
            op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. Pamela Habibociç,
               volgens het besluit van het College van Decanen,
                  in het openbaar te verdedigen op
                 vrijdag 25 februari 2022 om 10.00 uur


                        door


                      Yu‐Ting van Loon
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10