Page 5 - Thomas Gültzow
P. 5

When Informed Decision Making              Meets Health Promotion           An Integration of Both Areas Based on the Example of Smoking
                        Cessation


                         Proefschrift

         ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht, op gezag van de
          Rector Magnificus, Prof. dr. Pamela Habibović volgens het besluit van het College van
           Decanen, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 8 maart 2022 om 16.00 uur

                          door

                        Thomas Gültzow

                  geboren op 27 september 1990 te Bergheim
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10