Page 5 - Sylke Haal
P. 5

Prevention of symptomatic gallstone disease after


                     bariatric surgery


                    ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

                   ter verkrijging van de graad van doctor
                    aan de Universiteit van Amsterdam
                    op gezag van de Rector Magnificus
                      prof. dr. ir. K.I.J Maex

            ten overstaan van een door het College van Promoties ingestelde commissie,
                 in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel
                    op vrijdag 8 april 2022, te 13.00 uur

                        door Sylke Haal
                      geboren te Heemstede
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10