Page 5 - shuang_li
P. 5

Role of granzymes in cancer


        development, immunoregulation,


              and immunotherapy


       De rol van granzymen in de ontwikkeling van kanker, immu-
               noregulatie en immunotherapie


                  (met een samenvatting in het Nederlands)


                    Proefschrift             ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector
       magnificus, prof.dr. H.R.B.M. Kummeling, ingevolge het besluit van het college voor promoties in
                   het openbaar te verdedigen op

                dinsdag 28 juni 2022 des ochtends te 10.15 uur                        door
                      Shuang Li

                   geboren op 16 november 1989
                    te Changchun City, China
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10