Page 5 - Sarita Sanches
P. 5

WORKING TOWARDS SOCIAL PARTICIPATION
           Helping individuals with severe mental illnesses reach their goals
             related to work, education and meaningful daily activities
                   through psychiatric rehabilitation

                         Proefschrift


                ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University


               op gezag van de rector magnificus, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk,

              in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een door het college

              voor promoties aangewezen commissie in de Aula van de Universiteit

                    op woensdag 7 april 2021 om 13.30 uur


                           door                       Sarita Alina Sanches,

                        geboren te Utrecht
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10