Page 5 - Rutger Quispel
P. 5

Exploring Quality of Endoscopic Ultrasonography

                    in Clinical Practice           Kwaliteitsexploraties van endo-echografie in de klinische praktijk
                        PROEFSCHRIFT


                 ter verkrijging van de graad van doctor aan de
                    Erasmus Universiteit Rotterdam
                        op gezag van de
                       rector magnificus


                      Prof.dr. A.L. Bredenoord


                en volgens besluit van het College voor Promoties.
                 De openbare verdediging zal plaatsvinden op


                   woensdag 6 april 2022 om 15.30 uur


                          door


                        Rutger Quispel                      geboren te Schiedam
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10