Page 5 - Pim Wassenaar
P. 5

Chemical Similarity

                 Structuring Risk and Hazard Assessment

                        Proefschrift

                       ter verkrijging van


                de graad van doctor aan de Universiteit Leiden,

                op gezag van rector magnificus prof.dr.ir. H. Bijl,


                volgens besluit van het college voor promoties

                  te verdedigen op dinsdag 19 april 2022


                       klokke 13.45 uur

                          door

                   Pim Nicolaas Hubertus Wassenaar

                      geboren te Beverwijk


                         in 1993
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10