Page 5 - Neeltje Bedem
P. 5

Emotions and the psychosocial development

         of children with and without Developmental Language Disorder

                        Proefschrift                      ter verkrijging van
                 de graad Doctor aan de Universiteit Leiden,
              op gezag van Rector Magnificus prof. mr. C. J. J. M. Stolker,
                 volgens besluit van het College voor Promoties
                  te verdedigen op woensdag 4 maart 2020
                       klokke 15:00 uur
                         door                    Neeltje Paulien van den Bedem
                      geboren te Huizen
                        in 1983
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10