Page 1 - Neeltje Bedem
P. 1

Neeltje van den Bedem                          UITNODIGING


                                                        voor het bijwonen van
         E                                             de openbare verdediging van
         Emotions and the psychosocial motions and the psychosocial
                                                        het proefschrift van
          development of children with evelopment of children with
          d                                             Neeltje van den Bedem
          a
          and without Developmental nd without Developmental
                                                        Emotions and motions and
                                                        E
               Language Disorderanguage Disorder
               L                                        the p
                                                       the psychosocial sychosocial
                                                     d
                                                     development of children evelopment of children
                                                       w
                                                       with and without ith and without
                                                        Developmental evelopmental
                                                        D
                                                       Language Disorderanguage Disorder
                                                       L

                                                            op
                                                       Woensdag 4 maart 2020
                                                          om 15.00 uur

 “ “I used to think that you can be happy, or mad, I used to think that you can be happy, or mad, “I used to think that you can be happy, or mad, “I used to think that you can be happy, or mad,  in het Academiegebouw,
                                                       Rapenburg 73 te Leiden
 or sad. I didn´t know that you can be a little r sad. I didn´t know that you can be a little or sad. I didn't know that you can be a little or sad. I didn't know that you can be a little
 o
 b
 bit angry, or that you can be neutral or calm, it angry, or that you can be neutral or calm, bit angry, or that you can be neutral or calm, bit angry, or that you can be neutral or calm,
                                                      Aansluitend bent u van harte
 be
 because everyone always said: Are you angry cause everyone always said: Are you angry because everyone always said: Are you angry because everyone always said: Are you angry  uitgenodigd voor een borrel bij
 o
 or are you happy? You have to tell children r are you happy? You have to tell children or are you happy? You have to tell children or are you happy? You have to tell children  Tabú
                                                        Rembrandtstraat 27
 w                                                         te Leiden
 with DLD that there are other emotions and ith DLD that there are other emotions and with DLD that there are other emotions and with DLD that there are other emotions and
 h
 how strong they are.”ow strong they are.”how strong they are.”how strong they are.”

                                                          Paranimfen
 Emotions and the psychosocial development of children with and without Developmental Language Disorder
 Emotions and the psychosocial development of children with and without Developmental Language Disorder
                                                            —
                                                         Mieke Mertens
                                                       mbmertens@gmail.com
                                                         Evelien Broekhof
                                                         e.broekhof@vu.nl
 Neeltje van den Bedem
 Neeltje van den Bedem
   1   2   3   4   5   6