Page 5 - Laury de Jonge
P. 5

Is it all in the mind?              Unravelling stakeholder conceptions on
                 workplace based assessment


                      PROEFSCHRIFT

          ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Maastricht,
            op gezag van de Rector Magnificus, Prof.dr. Pamela Habibović
               volgens het besluit van het College van Decanen,
                  in het openbaar te verdedigen op
                 maandag 28 maart 2022 om 16.00 uur


                         door


              Laurentius Petrus Jacobus Willebrord Maria de Jonge
                      Geboren te Leiden
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10