Page 2 - Laury de Jonge
P. 2

STELLINGEN

                  behorende bij het proefschrift
         Is it all in the mind? Unravelling stakeholder conceptions on workplace based assessment

                  Laury de Jonge, Maastricht, 28 maart 2022

        1. Opvattingen van gebruikers over beoordeling op de werkplek beïnvloeden het gebruik en de
          uitkomst ervan. (Dit proefschrift)

        2. Opleiders baseren bij de start van een nieuwe aios hun besluit om patiënten aan de aios toe te
          vertrouwen meer op diens generieke kwaliteiten dan op ingeschatte klinische competentie. (Dit
          proefschrift)

        3. Opleiders observeren vooral omdat zij denken dat dit van hen verwacht wordt. (Dit proefschrift)

        4. Communicatie tussen opleider en aios over observaties is zelden expliciet. (Dit proefschrift)

        5. Coderen van narratieve gegevens is een middel en geen doel.

        6. Programmatisch toetsen mag niet ontaarden in het eenvoudigweg toepassen van een algoritme.

        7. Als het “doen” denken vergt, volgt het leren vanzelf. (John Dewey)

        8. Hoe dichter je bij een onderwerp staat, hoe belangrijker je perspectief.

        9. Wat je niet koopt hoef je ook niet te recyclen.

        10. Hopelijk kunnen in de toekomst weer beren op de weg gezien worden.

        11. Idealen en compromissen sluiten elkaar niet uit. (Kwame Appiah)
   1   2   3   4   5   6   7