Page 5 - floris_westerink
P. 5

Bariatric surgery:

             studies on gastrointestinal consequences


                  ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
                   ter verkrijging van de graad van doctor
                    aan de Universiteit van Amsterdam
                    op gezag van de Rector Magnificus
                       prof. dr. ir. K.I.J. Maex
           ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie,
                 in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel
                   op donderdag 23 juni 2022, te 16.00 uur

                       door Floris Westerink
                      geboren te Groningen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10