Page 2 - floris_westerink
P. 2

Stellingen behorende bij het proefschrift                     Bariatric surgery:

                studies on gastrointestinal consequences

         1.  Twijfel is de waakhond van het inzicht - Confusius

         2.  Voedselintoleranties en buikklachten nemen toe na bariatrische chirurgie, patiënten
          dienen hier goed op voorbereid te worden voorafgaand aan de operatie - dit proefschrift

         3.  Indien, na een Roux-en-Y gastric bypass, buikklachten ontstaan na inname van
          zuivelproducten, berust dit meestal niet op lactose-intolerantie – dit proefschrift


         4.  Er is onvoldoende bewijs om ongerust te zijn over het ontstaan van gastro-intestinale
          inflammatie door bariatrische chirurgie – dit proefschrift

         5.  Voorzichtigheid en terughoudendheid is geboden bij de inzet van faecale biomarkers na
          bariatrische chirurgie – dit proefschrift


         6.  De pathogenese van galstenen is een complexe puzzel, waarvan de gevonden verschillen
          in microbioom, geconjugeerde plasma galzouten en genexpressie in subcutaan
          vetweefsel nieuwe stukjes zijn – dit proefschrift.


         7.  Het Nederlands zorgstelsel biedt geen waarborgen voor een gecontroleerd faillissement
          van een ziekenhuis. De zorgplicht en het faillissementsrecht moeten aangepast worden
          zodat patiëntveiligheid voorop komt te staan - Onderzoeksraad voor Veiligheid


         8.  Alternatieve geneeswijzen bestaan net zo min als alternatieve feiten – T.C.C. Boerlage

         9.  Bariatrische chirurgie is niet de oplossing voor de obesitasepidemie. Beleidsmakers
          en zorgverzekeraars dienen meer op preventieve geneeskunde in te zetten, zeker bij
          chronische aandoeningen die vrijwel niet te genezen zijn, zoals morbide obesitas.


         10. Het leven is een illusie van onsterfelijkheid – E. Kompanje
   1   2   3   4   5   6   7