Page 5 - denise_van_der_nat
P. 5

A personal health record

                to empower patients


            in medication reconciliation

                       Proefschrift

                   ter verkrijging van de graad van doctor
                   aan de Radboud Universiteit Nijmegen
              op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken,
                  volgens besluit van het college voor promoties
                    in het openbaar te verdedigen op


                      vrijdag 11 november 2022
                       om 12.30 uur precies

                          door
                     Denise Jacoline van der Nat
                     Geboren op 8 februari 1996
                        te Sleeuwijk
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10