Page 4 - denise_van_der_nat
P. 4

ISBN
         978-94-6423-896-9

         Cover concept
         Denise van der Nat

         Op de voorkant staat een online persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) weergeven die toegepast kan worden in
         het medicatieverificatieproces. Een goede implementatie van PGD’s in dit proces is afhankelijk van verschillende
         factoren. Op de omslag zijn deze symbolisch weergeven als puzzelstukjes. Al deze puzzelstukjes moeten onderzocht
         worden en in elkaar passen voordat een PGD toegepast kan worden in het proces.

         Op de achterkant van het proefschrift is de puzzel bijna compleet. De missende puzzelstukjes representeren
         de resterende factoren die nog onderzocht moet worden voordat PGD’s voor medicatieverificatie op grote schaal
         toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.
         Design/lay-out
         Promotie In Zicht | www.promotie-inzicht.nl

         Print
         Proefschriftmaken.nl         © 2022 by D.J. van der Nat
         All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system
         of any nature, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,
         recording or otherwise without the prior permission of the author.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9