Page 5 - dan_sun
P. 5

How People Learn to Act on Goals: A New

        Examination of the Mechanistic Ideomotor

                  Action Account

       Hoe mensen leren om te handelen naar doelen: Een nieuw onderzoek
           naar de mechanistische ideomotorische actie-account
                (met een samenvatting in het Nederlands)
                     Proefschrift
                 ter verkrijging van de graad van doctor aan de
                     Universiteit Utrecht
                      op gezag van de
                rector magnificus, prof.dr. H.R.B.M. Kummeling,
                ingevolge het besluit van het college voor promoties
                   in het openbaar te verdedigen op

                dinsdag 21 juni 2022 des ochtends te 10.15 uur                       door                      Dan Sun

                    geboren op 28 januari 1991
                     te Jiangsu, China
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10