Page 5 - Anne-Els van de Logt
P. 5

Towards personalized treatment


                in membranous nephropathy                Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor

                   aan de Radboud Universiteit Nijmegen

              op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken,

                 volgens besluit van het college voor promoties


                    in het openbaar te verdedigen op
                     maandag 19 september 2022

                       om 16.30 uur precies
                          door
                       Anne-Els van de Logt

                     geboren op 27 maart 1983


                         te Bemmel
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10